Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Melyik történelmi korszakban élnék legszívesebben?

2019.07.08

Sokat tűnődtem azon, hogy Európában mely korban élnék a legszívesebben. Az ókori Görögországban vagy a Római Birodalomban, ahol virágzott a filozófia, a művészetek, de közben sok helyen háborúk dúltak, barbár betörések perzseltek fel falvakat és városokat? Demokráciában, ahol abszurd módon rengeteg rabszolga élt urai kényének-kedvének kitéve? Talán a birodalom közepén, patríciusként élni talán nem lehetett annyira rossz, de valahogy mégsem az igazi.

Középkor. A szellemi hanyatlás, a köztisztaság megszűnése, a pusztító járványok korszaka, amikor a jobbágyi terhek szinte elviselhetetlenek voltak. Valahogy nem kívánok abban a korszakban élni, bár a gregorián csodaszépen szólhatott a templomok falai között.

Új eszmék megszületése és újrafelfedezése, Isten helyett az ember középpontba állítása, a humanizmus, a gyönyörű szellemi-és képzőművészeti alkotások ideje, új földrészek felfedezése, a reneszánsz. Valóban nagyszerű időszak volt, de a csodáit csak a kiváltságosok élvezhették, a legtöbben ugyanúgy a földeken robotoltak, betegségek, éhínség, magas adók gyötörték őket és a füveket jól ismerő gyógyító asszonyok még mindig máglyán lelték halálukat.

Később a felvilágosodás kora szép eszméket hozott, majd az ipari forradalom a tömeggyártást, könnyebb közlekedést, hozadékaként pedig szennyezett levegőt és a gyárakban dolgozó sokszor nagyon pici gyermekek és felnőttek teljes kizsákmányolását.

A huszadik század orvosi és tudományos áttörései megkérdőjelezhetetlenek, felfedezték a vírusokat, baktériumokat, gombákat, az emberre veszélyt jelentők többségére hamar ellenszert is találtak, ezáltal radikálisan lecsökkent a csecsemő-és gyermekhalandóság. Felfedezték az atomenergiát, amely az első világháború vegyi gázai után, élő embereken is kipróbálásra került erődemonstráció és kísérlet gyanánt a japán Hirosima és Nagaszaki városaiban. Bár a huszadik századra megfosztották az uralkodóházakat valódi hatalmuktól, helyükbe új eszmék, a kommunizmus és a fasizmus lépett, amelyekre a változásra éhező társadalom egy része mohón vetette rá magát, és vált eggyé velük, miközben a lendületes szónoklatok és külsőségek mögött szintén a félelemre, az elnyomásra és a kizsákmányolásra építettek.

A hidegháború korszaka békét hozott, amely bár hajszálon függött, mégis béke volt a világot felperzselő háború után. Európa szabad népei élvezték a dolce vita-t, a szocializmusban sínylődők pedig éheztek, nélkülöztek, besúgók éltek közöttük és egy rossz viccért évekre egy kőbányában találhatták magukat, vagy csupán ellehetetlenítették őket. Magyarország az 1956-os forradalom jogán kiharcolta, hogy a „legvidámabb barakk” lehessen, de külföldre csak nagyon szigorú elbírálás után utazhattak el a kiváltságosok. Valahogy nem vágyom a vasfüggöny mögé, bár életem első négy évét mögötte éltem le.

A rendszerváltás után megnyíltak a határok és Európa összes népe élvezhette az addig csupán a nyugatra jellemző szabadságot. Bár a szocialista diktatúra vezetői, talpnyalói évtizedek múltán sem tűntek el teljesen, de lassanként kezdtek felzárkózni a rabigában sínylődő országok is. Minden kornak megvannak a maguk gondjai, a mi jelenlegi legsürgetőbb problémánk a klímaváltozás és a mindent elborító szemét kezelése. Mégis, ebben a korban, Európában, faji, nemi és vallási hovatartozástól függetlenül mindenki tanulhat, eljuthat a világ legtávolabbi részeibe, vagy legalább a tudományos-ismeretterjesztő sorozatoknak köszönhetően képet tud alkotni arról, hogy milyen élővilág és kultúra található a Föld másik oldalán. Hihetetlenül gyorsan és mindenki számára elérhető szinte bármilyen információ, miközben olyan stílusban öltözhet, és olyan eszméket képviselhet – eltekintve a radikális rendszerektől – amilyeneket akar. A tősgyökeres európai lakosság már nem házasodik kényszerből vagy szülői nyomásra, a nők rendelkezhetnek saját vagyonuk felett és jelenleg az öreg kontinens majdnem minden népe békében él.

Én ezt a kort választanám, a védőoltások, a szabad választások, a béke és a sokszínűség korát.

 

peace-love-happiness-2.jpg

 

Szekáry Zsuzsanna